Czy surowce naturalne można zastąpić odnawialnymi źródłami energii?

Dodaj komentarz

Tradycyjnymi źródłami energii są surowce nieodnawialne. To paliwa kopalne takie jak np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny. Te naturalne zasoby ziemi coraz bardziej się wyczerpują. Dlatego zachodzi potrzeba rozwijania nowoczesnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jest to niezbędne zarówno z uwagi na aspekt ekonomiczny i ekologiczny, jak też racjonalną gospodarkę surowcami. Czy technologia wdrażania odnawialnych źródeł energii może w pełni zastąpić tę tradycyjną?

Co wpływa na zwiększoną eksploatację surowców naturalnych?

Wraz z szybkim rozwojem produkcji przemysłowej i motoryzacji oraz rozrastaniem się aglomeracji miejskich wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Rozwój cywilizacyjny ukierunkowany jest na ograniczenie pracy rąk ludzkich. Nowoczesne maszyny i urządzenia zasilane są prądem elektrycznym. Jego znaczne zużycie wymaga pozyskiwania energii ze spalania węgla do zasilania elektrowni. Pojazdy mechaniczne, których jest coraz więcej, napędzane są produktami z ropy naftowej. Urządzenia ciepłownicze wykorzystują gaz ziemny. Wszystko to wpływa na podwyższenie standardów życia, ale nieuchronnie prowadzi do ubożenia złóż surowców naturalnych.

Czy ludziom grozi katastrofa ekologiczna?

Spalanie tradycyjnych surowców powoduje emisję do atmosfery znacznej ilości gazów cieplarnianych. Ich kumulacja podwyższa temperaturę planety, co jest przyczyną globalnego ocieplenia. Wywołuje to zmiany klimatyczne niekorzystne dla roślin, zwierząt i ludzi. Takie zmiany w środowisku przyrodniczym są nieodwracalne i mogą doprowadzić do sytuacji, że niektóre gatunki nie przetrwają. Jeśli nie podjęte zostaną stosowne działania, ludzkość będzie się zmagała z klęską ekologiczną. Na stronie https://www.kb-plast.com.pl można przeczytać, w jaki sposób każdy z nas może wnieść swój wkład do rozwiązywania tego problemu.

Jakie zmiany systemowe można wprowadzić?

Zapobieganie ekonomicznym i ekologicznym skutkom eksploatacji surowców naturalnych wymaga wdrożenia alternatywnych rozwiązań w skali makro. Służą do tego programy UE ukierunkowanie na pozyskiwanie energii z surowców odnawialnych. Odnawialne Źródła Energii to głównie światło słoneczne, siła wiatru i spadku wody. Zwłaszcza zastosowanie systemów fotowoltaicznych jest technologią umożliwiającą radykalne rozwiązania. Temat ten jest szerzej omówiony w artykule "Panele fotowoltaiczne - energia przyszłości", gdzie przedstawiono argumenty, z jakich względów uzyskiwanie w ten sposób energii elektrycznej jest opłacalne.

Co mówią prognozy dotyczące tempa wdrażania OZE?

Trudno oszacować, kiedy metoda pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł będzie mogła zastąpić technologie tradycyjne. Zależy to od sytuacji geopolitycznej i gospodarczej oraz wielu innych czynników obiektywnych. Jednak większość społeczeństw ma świadomość potrzeby szybkich i radykalnych zmian. W wielu krajach Europy, m.in. w Polsce wzrasta popularność systemów fotowoltaicznych. Sprzyja temu polityka Unii Europejskiej poprzez zapewnianie stosownych dotacji dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych. Można zatem przyjąć, że już w niedalekiej przyszłości uzupełnianie zasobów energii poprzez wykorzystywanie OZE stanie się standardem.

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Dodaj pierwszy komentarz.

Kominek

Eko-komin.pl: Wszystko o kominkach